Sedan 1995 arrangeras Patentdagen som en årlig seminariedag i Stockholm. Här kan du läsa några av programmen från tidigare år.