Med två spår att välja mellan; Strategi och innovation samt Juridik och tvister.

Patentdagen ger 5,5 PVU-timmar.