Med två spår att välja mellan; Tvister/Kompetensförsörjning samt Praktiskt patentarbete.
Patentdagen 2022 berättigar till 6 PVU-timmar.