Två uppfinningar per månad under 25 år – Sveriges patentkung om patentskapande

Han har tagit över 2 000 patent och är Sveriges mesta uppfinnare och ligger bland annat bakom en del av idéerna till dagens mobilteknik. Bengt Lindoff har lång erfarenhet som uppfinnare från flera stora koncerner som bland annat Ericsson, Huawei och E.ON samt är nu på BeammWawe. Bengt är aktuell som talare på Patentdagen 2023 och vi fick möjligheten att ställa några frågor till honom inför konferensen.

Vad kommer du att prata om på Patentdagen 2023?

Jag kommer berätta om patentprocessen från ett uppfinnarperspektiv samt delge en del av mina hemligheter hur man blir en produktiv uppfinnare. Jag kommer även ge tips och trix till på hur man skapar ett innovativt arbetsklimat på företag samt även ge idéer som patentombud kan ha nytta av vid diskussioner med uppfinnare.

Du beskrivs som Sveriges meste uppfinnare – kan du berätta lite mer om dig själv och din resa?

Efter min doktorsexamen i Matematisk Statistik på LTH 1997, började jag på Ericsson Research i början av 1998, just när Ericsson hade insett värdet av att ha en ordentlig patentportfölj inom området mobil kommunikation. I och med det kom jag snabbt in i förståelsen av att skydda bra idéer och hur uppfinnar- och patentprocessen såg ut. Kombinationen av ett innovativt företag som uppmuntrar patentskydd och att jag väl har en specifik fallenhet att vara innovativ och tänka nytt, så det gick ganska snabbt att komma upp i höga nummer av uppfinningar. 

Ju mer senior man blev, desto mer förstod man av IP-strategin och hur man skapade affärsvärden av patent. Detta i kombination med att jag även fick lära upp nya Ericssontalanger internt i hur man tänker kreativt och uppfinner, så insåg jag att denna kunskap borde spridas till andra innovativa företag, där själva uppfinnarerfarenheten saknas. Så sedan 2017 är jag konsult och hjälper framför allt mindre företag med att bygga upp ‘uppfinnarmindset’ och patentportföljer. Just nu spenderar jag merparten av min tid på BeammWave, en start-up som utvecklar radiosystemlösningar inom 5G mmWave radiofrekvensområdet.

Vad är viktigt att tänka på när man vill skapa värdefulla patent?

Som uppfinnare i ett större företag så bör man ha insikt i företagets IP strategi, vad som är värdefullt att skydda från ett affärsperspektiv, så därför är det viktigt att man som uppfinnare får den informationen så man tänker på det redan i själva innovationsarbetet.

Om man som vi på BeammWave jobbar i den riktiga framkanten av tekniken och har flera idéer på hur man kan lösa ett specifikt problem, så kommer man inte ifrån att kvantitet behövs för att få kvalitet; man kanske inte vet förrän om några år vilken av lösningarna som blev kommersiellt mest gångbar, och därför måste man skydda många lösningar, men vara beredd att släppa de som inte visade sig ha affärsvärde.

Hur tror du att AI kommer att påverka innovation och uppfinningar?

Jag har ingen formell utbildning inom patentskrivande, utan mer av “streetsmart” förståelse för hur ett patent skall se ut efter att ha varit uppfinnare på sisådär 570 patent. Men efter att kraven är satta så är resterande del av applikationen ett “script”, dvs “bara” hårt arbete, vilket t.ex. generativ AI är duktig på. Så för själva patentskrivandet kommer generativ AI säkerligen ha en mycket stor påverkan och vi kommer se mycket intressanta applikationer på detta i närtid.

När det gäller själva uppfinnandet, ja, där får vi väl se när AI höjer sig över POSITA – Person Skilled In the Art. Personligen tror jag detta tar längre tid, men det är nog inte omöjligt. Dock finns det väl juridiska aspekter på detta att reda ut också, med en AI som uppfinnare. 

Hur skiljer det sig att arbeta i stora respektive små bolag?

På stora företag finns mycket intern teknikkunskap som spänner över flera teknikområden, vilket gör det enkelt för innovatörer att ta reda på kunskap utanför sitt eget expertområde och kombinera tekniker och på så sätt skapa mycket nya uppfinningar. Vidare finns processer för själva patentskapandet på plats som enkelt möjliggör att en ny idé kan tas till ett patent på ett strukturerat sätt.

På små bolag kanske det bara finns en eller ett fåtal personen med expertkunskap man kan diskutera idéer med, vilket gör att det blir färre intressanta diskussioner som kan generera uppfinningar. Vidare kanske själva patentkunskapen i bolaget är låg, så man vet inte riktigt hur man skall göra om man har en bra idé.

Samtidigt, på stora företag kan den interna byråkratin var inriktat på precis en innovationsprocess och IP strategi och skulle man hitta uppfinningar som inte passar precis in i denna process och strategi, men ändå se ut att kunna ha framtida affärsvärde, så kan det ta brutalt lång tid för att få igenom förändringar så att denna innovation skyddas. Under denna tid kan små innovativa företag adaptera patentstrategin ett flertal gånger för att få anpassning till rådande affärer och kundkrav. 

Vad hoppas du på att deltagarna tar med sig efter din presentation?

Att snabba kolhydrater är bra för innovationsprocessen!