Scanias utmaningar i den nuvarande och framtida omvärlden inom IP

När är samarbeten bättre än konflikt? Douglas Elliot är Head of IP Enforcement, Strategies & Tools på Scania och en av talarna på Patentdagen 2023 den 21:a september i Stockholm. Där kommer han att berätta om hur det är att ingå i en större kontext och gå från enskilt bolag till VW – TRATON. Vi tog pulsen på Douglas inför konferensen där han exempelvis berättar hur Scania agerar när de hittar ett intrång.


Vad kommer du att prata om på Patentdagen 2023?

Jag har tänkt att prata om de olika utmaningar vi på Scania har i nuläget och framöver med partnerskap, etablering i Kina, det snabba teknikskiftet och förändrade landskapet inom transportbranschen.

Hur tycker du att man ska resonera vid avvägningen samarbete eller tvist?

Det beror på. I de fall vi har en IP-skyddad lösning som vi verkligen vill vara ensamma om är vi beredda att försvara den hela vägen och inte ducka för tvist. I andra fall där lösningen kan gynna miljö och samhälle i ett bredare perspektiv kan samarbete vara det föredragna alternativet.

Hur bevakar ni marknaden för att hitta kopior?

När det gäller omvärldsbevakning arbetar vi på fler sätt. Vi besöker mässor, har hjälp av ombud, har tullavtal, har verktyg för att leta på internet.

Hur agerar ni när ni hittar ett intrång?

Vi har etablerade processer för det. Vi agerar lite olika beroende av vilken immaterialrätt det handlar om. Intrång i Scanias varumärke eller designskydd kan vi agera på direkt, medan intrång i Scanias patentskydd kräver mer utredning och verifiering innan kontakt tas med intrångsgöraren.

Vad hoppas du på att deltagarna tar med sig efter din presentation?

Insikt i vad vi på Scania jobbar med och hoppas på ett väckt/ökat intresse för detta och för Scania.

Är det någon annan talare eller programpunkt du är nyfiken på?

Fler av programpunkterna är intressanta men tex. Maria Mellgrens föredrag om hur de på Essity driver tvister verkar intressant.