Programmet för Patentdagen 2023 är färdigt!

Patentfrågor blir alltmer komplexa att hantera och det gäller att ligga i framkant. Under Patentdagen får du möjlighet att lyssna till hur storföretag och mindre bolag hanterar immaterialrättsliga frågor och hur de tänker både strategiskt och operativt.

Bland annat kommer Ericsson och Scania och berättar om sin nya verklighet med bland annat ny enhetlig patentdomstol, när spelplanen förändras och man ingår i en större koncern. Innovativa bolag som Moonlighting Industries och Nordaq kommer för att berätta hur de arbetar med sina patent.

Att välja rätt strategi samt ha en organisation som klarar av att hantera och lösa patenttvister är också viktigt. Lyssna till hur mindre bolag hanterar patenttvister och vilka hot och möjligheter det innebär. Dessutom kommer Mark Connell och Jagvir Purewal, speciellt inbjudna från Storbritannien, för att berätta vad som sker på den brittiska marknaden.

Under eftermiddagen finns möjlighet till ytterligare fördjupning. Välj mellan två aktuella spår; internationell utblick och fördjupning och praktiskt patentarbete i lite mindre bolag. Dagen avslutas med att vi får lyssna till Sveriges patentkung som tagit över 2000 patent om hur man skapar värdefulla patent samt skillnaden att arbeta i en stor koncern med massa kollegor och i ett mindre bolag där man arbetar mer enskilt.

Varmt välkommen till ett fullspäckat Patentdagen 2023!

Läs programmet och boka din plats!

Hämta broschyren här