Patentdagen 2024 – läs hela programmet

Varmt välkommen till den årliga mötesplatsen för dig som arbetar med patent och immaterialrätt. Patentdagen 2024 arrangeras den 19 september i Bryggarsalen, Stockholm.

Under dagen kommer du få chansen att lyssna till hur stora koncerner samt startup/scaleup-bolag arbetar både strategiskt och operativt med dessa frågor. Bland annat kommer Nokia Technologies och berättar hur de arbetar med IP-licensering och FRAND-licensering. Dessutom kommer du få lyssna till hur Volvo Group arbetar strategiskt med patent för att försvara deras FoUinvesteringar.

Det finns också chans att lära sig hur mindre bolag vill förändra sin bransch. Hur Heart Areospace vill få flyget mer hållbart och hur GreenIron arbetar med att reducera metalloxider till metaller och nå fossilfritt stål samt hur PulPac arbetar med innovativa lösningar för hållbara engångsartiklar.

Under dagen kommer du också få lyssna till betydelsen av patent för utveckling av nya läkemedel och vilka hoten är vid svagare patent. Dessutom en lägesrapport kring UPC samt så kommer PRV för att berätta hur Sverige nått tätpositionen inom innovation och vad som behövs för att behålla positionen.

Efter lunch kommer en panel diskutera hur investerare ser på betydelsen av patent och hur man kan lyfta fram värde vid investeringar. På samma tema kommer Hans Lennernäs från Uppsala universitet att delge sina erfarenheter av patent och immaterialrätt ur ett investerar- och startup-perspektiv. Dagen avslutas med att Monica Hedberg ger sin syn på entreprenörens villkor och hur man kan förverkliga sina idéer samt om innovation och entreprenörskap går att förena. Varmt välkommen till Stockholm den 19 september och ett fullspäckat Patentdagen 2024!

Anmäl dig här
Läs hela programmet här
Ladda ner broschyr i PDF-format här