Patent som ett strategiskt verktyg för att skydda FoU-investeringar

Hur är det att försvara patent och immaterialrätt i en storkoncern? Erik Ashjari Hansson arbetar som Global Head of IP Strategy & Portfolio på Volvo Group och tillsammans med Fredrik Jonsson Engdahl, Patent Attorney, är de aktuella som talare på Patentdagen 2024. På konferensen den 19:e september i Stockholm kommer de att berätta om deras arbete med IP, hur det är att försvara patent i en storkoncern samt IP-strategin i Volvo Group. Vi passade på att ställa några frågor till Erik och Fredrik där de bla berättar om arbetet med patentportföljen.

Vad kommer ni prata om på Patentdagen?

Vi kommer att diskutera de utmaningar som uppstår vid hanteringen av en patentportfölj inom en stor multinationell organisation, särskilt i en industri som snabbt utvecklas inom nya teknikområden. Vi kommer även att beskriva hur vår IP-verksamhet är strukturerad för att möta dessa utmaningar, samt hur IP bidrar med värde för Volvo.

Kan ni berätta lite kort vilka nyckelord eller värderingar som styr Volvo Group IP-strategi?

Keep options open! Sedan har vi ju Volvos Core Values, där framförallt Customer Success och Change är drivande.

Hur arbetar ni med att skapa effektiva strategier för att maximera IP-värdet?

Genom förståelse för övergripande strategiska mål och ett bra samarbete mellan IP-avdelningen och övriga funktioner på Volvo.

Vilka utmaningar ser ni framför er kring arbetet med Volvos patentfrågor?

Att säkerställa att vi har en stark IP-position inom framväxande teknikområden.

Volvo Group har över 20.000 patent – hur arbetar ni mer er portfölj?

Vi har inte riktigt så många aktiva patent. Strategiskt arbetar vi med IP enligt en nedbrytning av olika portföljer och med olika målsättningar för hur dessa portföljer skall bidra med värde för Volvo. Organisatoriskt arbetar vi korsfunktionellt i ett antal olika lag bestående av representanter från IP strategi, patentingenjörer, IP intelligence och jurister. Vi är dessutom starkt beroende av både formella och informella nätverk inom resten av organisationen.

Är det någon annan talare eller programpunkt du är extra nyfiken på?

Det skall bli intressant att höra om hur det är att arbeta med IP i unga organisationer.