Investerares syn på värdet av patent

Hur kan man lyfta fram värdet i ett företag ur ett investerar- och ägarperspektiv? Christina Wainikka arbetar som policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. På Patentdagen den 19 september i Stockholm kommer Christina att medverka i en panel som diskuterar hur investerare ser på betydelsen av patent och vi fick möjligheten att ställa några frågor till henne inför konferensen.Berätta, vem är Christina Wainikka – och vad är din roll på Svenskt Näringsliv
?

På Svenskt Näringsliv är jag policyexpert för immaterialrätt, vilket innebär att jag bevakar immaterialrättsområdet för våra 60 000 medlemsföretag. Min bakgrund är dels akademisk och dels entreprenöriell. Jag är docent i civilrätt och har en MBA i att leda innovationsprocesser, vilket är den akademiska sidan. Entreprenörssidan är att jag startade firma som doktorand. Under ett antal år var det min huvudsakliga sysselsättning.

Tittar man på svenska patent och den svenska innovationskraften så ser det bra ut på pappret. Hur väl lyckas Sverige egentligen?

Sverige har ett antal superstjärnor på området. De är en viktig anledning till att vi rankas så högt i olika internationella rankingar. Vi ligger dock sämre till om man ser till exempelvis de immaterialrättsintensiva företagens andel av BNP eller de små och medelstora företagens registreringar. Där skulle vi behöva ta krafttag, för att ens nå upp till EU-snitt.

Du kommer medverka i en panel på Patentdagen kring hur kan man lyfta fram värdet i ett företag ur ett investerar- och ägarperspektiv. Vad säger du, är svenska företag duktiga på detta?

Det är en blandad bild. Det är självklart att vi har många duktiga företag som agerar aktivt och medvetet. Vi har också aktörer i innovationsstödssystemet som är fantastiskt duktiga, även när det gäller att förklara för potentiella investerare vari värdena ligger. Det finns dock också en utbredd okunskap kring immaterialrättens roll, där de som exempelvis inte får finansiering kanske inte ens förstår att det berodde på en mindre bra hantering av de kunskapsbaserade tillgångarna.

Hur väl förstår investerar värdet på patent och immateriella tillgångar?

Det sägs ibland att svenska investerare är lite omogna i det här hänseendet. De kan visserligen kanske ställa frågor som ”finns patent”, men har egentligen ingen vilja eller förmåga att utvärdera vad det betyder för den konkreta verksamheten. Jag hör ibland folk säga att de blivit chockade när de hör hur exempelvis tyska eller amerikanska investerare granskar hanteringen av immateriella tillgångar.

Investering i immaterialrättsliga tillgångar är en långsiktig satsning – förstår investerare/ägare och företagsledning varandra? Har de samsyn?

I avtalssammanhang finns ett uttryck: ”gemensam partsvilja”. Om man till exempel ska tolka ett avtal var skrivningar inte är helt tydliga så börjar man med att leta efter den gemensamma partsviljan. När tvister uppstår är det dock ofta så att man i tidiga skeden kanske utgått från att motparten har samma insikter, avsikter, tidshorisonter med mera, men utan att faktiskt lyfta in det i diskussionerna. Görs inte det är risken stor att samsyn faktiskt inte nås, även om de kanske tror det i början. Det finns många exempel på de som har en samsyn, det finns tyvärr också många exempel på tvister som uppstått på grund av att man inte diskuterat tillräckligt innan.

En liten reflektion är också att det ibland finns en bristande förståelse för immaterialrättsliga frågor, på många håll i näringslivet. EU-kommissionen driver att immaterialrätt ska vara obligatoriskt för alla som läser företagsekonomiska utbildningar på högskolenivå. Deras argumentation är att dessa är de blivande VD:ar och om företagsledningarna inte förstår immaterialrätt kommer inte företagen ta tillvara på de kunskapsbaserade tillgångarna på bästa sätt.

Vi har ett antal startup/scaleup bolag med i programmet för Patentdagen och många sätter stort hopp till att de ska vara framtiden. Hur duktiga är företagsledningar i dessa företag på att utnyttja immaterialrättigheter för att attrahera kapital?

Det är en svår fråga att svara på generellt. Vi kan dock lyfta exempel på när immaterialrättshanteringen varit helt central för att företag fått luft under vingarna. Rekommenderar alla att se avsnitt 3 av The Playlist för att få en bild av betydelsen av att involvera jurister även i byggandet av affärsmodellen. Den senaste tiden har jag varit ute i Sverige och hållit föredrag under rubriken ”Vaska inte dina innovationer!” Med det avses att det finns en risk att om de immaterialrättsliga frågorna inte hanteras tidigt kan alla möjligheter till att bygga affär och att skala upp verksamheten gå förlorade.

Du har ju tidigare medverkat på Patentdagen, är det någon annan talare eller programpunkt du är extra nyfiken på i år?

Patentdagen har alltid ett väldigt intressant program och så även i år. Med tanke på den panel jag ska vara med i är jag så klart extra nyfiken på vad Hans Lennernäs har att säga. Om jag får lyfta en programpunkt till är det den om det enhetliga patentsystemet. Vi var många som firade med champagne när systemet äntligen trädde ikraft och jag vill gärna höra om Justitiedepartements syn på vad som hänt under det här året.