En resa från 0 till 100 på sex år

Hur ska man hantera en växande patentportfölj och samtidigt få lönsamma licensaffärer? Peter Ekwall arbetar som Chief Intellectual Property Officer på PulPac och är en av talarna på Patentdagen den 19:e september i Stockholm. Där kommer han att berätta om deras företagsresa, från de första patentansökningarna och att hitta rätt samarbetspartners till att försvara teknologin och nå en global kommersialisering av företagets innovationer. Vi passade på att ställa några frågor till Peter inför konferensen.Peter Ekwall, du arbetar som Chief Intellectual Property Officer på PulPac. Kan du berätta lite om dig själv och företaget?

Jag har arbetat med patent på ombudssidan i ca 21 år och arbetar sedan 3 år på PulPac som ansvarig för IP-verksamheten. Jag är auktoriserat svenskt och europeiskt patentombud och arbetade många år som chef vid sidan av konsultverksamheten.

PulPac startades 2016 av Ove och Linus Larsson utifrån en idé om att pressa torr cellulosa till produkt. PulPac har som målsättning att ge konverterare inom plastindustrin ett mer hållbart alternativ för engångsartiklar. PulPac har ett stort antal patent och patentansökningar på en ny teknik som innefattar torrformning av cellulosafibrer till tredimensionella artiklar. Torrformning innebär för tillfället en metod där mekaniskt separerade cellulosafibrer pressas till en artikel i en pressform under specifikt tryck och temperatur. Artiklarna kan källsorteras i den vanliga källsorteringsströmmen, men de är också nedbrytbara i naturen i händelse av att de skulle hamna där. Förutom de uppenbara fördelarna med att ersätta engångsplast, så har metoden en ytterligare fördel genom minimal användning av vatten. Det krävs nämligen bara några procent fukt i cellulosan för att erhålla en stark och bra produkt, till skillnad från våtformade produkter.

PulPac är i grund och botten ett R&D och licensbolag, där affärsmodellen är byggd runt tanken att skapa ett stort ekosystem av intressenter som tillsammans snabbt skapar en robust och industriellt attraktiv metod som ersättare till engångsplast och våtformning.

PulPac är ett bolag i industrialiseringsfas under stark tillväxt. Bara de senaste 3 åren har bolaget gått från drygt 30 till 100 personer och värderades för inte så länge sedan till drygt 1 miljard SEK.

Vad kommer du att prata om på Patentdagen 2024?

Jag kommer att berätta om en resa från idé till 100 personer och 1 miljard i värdering på lite drygt 6 år.

Hur ska man gå till väga för att hitta rätt samarbetspartners?
Fråga runt i relevanta nätverk och sök efter en kunnig och erfaren person med gott renommé och intresse för långvariga relationer samt förståelse för resan från startup till scaleup till industrialisering. Det gäller för samtliga funktioner i bolaget oavsett om det avser R&D, patent, kommunikation, juridik eller ekonomi. Ordning i bolaget är en nyckelfråga under den svåra resan att skaffa kapital och samarbetspartners.

Vad är viktigt att tänka på när man hanterar en växande patentportfölj?

Att bolaget har en strategisk plan, investeringsförmåga och tillräckligt med kunskap för att kunna manövrera inom det immaterialrättsliga området.

Du kommer bla att prata om hur det är att försvara teknologi och nå en global kommersialisering av innovationerna. Kan du utveckla det? 

Man kan försvara på olika sätt, t.ex. patentera, hålla hemligt, publicera och ingå partnerskap. Här gäller det att ha en klar strategi där lagdelarna i förtagsbygget är koordinerade. 

Vad hoppas du på att deltagarna tar med sig efter din presentation?

En känsla av att patent inte bara är av ondo, vilket jag hör ibland, utan faktiskt kan vara en viktig kugge, särskilt vid finansiering.

Är det någon annan talare eller programpunkt du är nyfiken på?

Alla, men jag är mycket intresserad av flyg så det skall bli särskilt kul att höra på Niclas Uggla från Heart Aerospace.