Driva tvister – förbereda sig för framgång

Vad är viktigt att tänka på när man ska börja att driva en tvist? Maria Mellgren är IP Director, Incontinence Care på Essity och aktuell som talare på Patentdagen 2023. Hon kommer bla att prata om hur man utvärderar sina egna rättigheter samt vikten av att sätta kulturen för strategiska partnerskap med ombud. Vi fick möjligheten att ställa några frågor till Maria inför konferensen där hon delar med sig av tips och berättar vilka fallgropar man ska undvika.

Vad kommer du att prata om på Patentdagen 2023?

Jag kommer att prata kring mina erfarenheter kring att driva tvistemål i olika jurisdiktioner med fokus på patent.

Vad är viktigt att tänka på när man ska börja att driva en tvist?

Det som är viktigast innan man sätter igång arbetet är att man har ett tydligt syfte och mål med varför man vill driva tvisten, vad man vill uppnå samt vad är man beredd att kompromissa vid en potentiell förlikning. När man har skapat målbilden då gäller det att säkra beslut, resurser och budget för hela processen så man snabbt kan driva processen framåt.

Hur kan man förbereda sig på bästa sätt?

Det finns mycket man kan göra men för att nämna ett par så tycker jag att det är viktigt att identifiera styrkorna och svagheterna av den eller de rättigheter som du vill använda i tvisten. En annan viktig faktor är att lagen och hur man driver en process skiljer sig mellan olika jurisdiktioner och då gäller det att arbeta tillsammans med det nationella ombudet för att skapa bäst förutsättningar för tvisten.

Vilka fallgropar bör man undvika?

Skynda inte in i en tvist oförberedd och lova inte beslutsfattarna för mycket. Skapa rätt förväntningar i organisationen så att alla är överens innan initiering att man vill trots allt verkligen vill driva tvisten och att det finns ett värde i detta rent affärsmässigt.

Har du några andra tips du kan dela med dig av?

Kommunikation är extremt viktig. Genom rätt kommunikation byggs ett engagemang i organisationen för tvisten vilket möjliggör att man lättare får access till expertis inom bolaget, exempelvis teknisk expertis, marknadsföring, fabriker mm. Information från denna expertis är ofta väsentlig för att nå framgång i tvisten så det gäller att prioriteras i allt annat arbete som dessa resurser behöver leverera.

Är det någon annan talare eller programpunkt du är nyfiken på?

Jag är nyfiken på tankarna kring opt-out och vilka val som andra företag gjort.