AI för att generera effektivare patent

Hur kan man skapa och hantera en heltäckande patentportfölj med begränsad budget? Ola Wassvik är Co-founder & CTO på FlatFrog och aktuell som talare på Patentdagen 2023. Där kommer han att att prata om hur man gör patentprocessen roligare för uppfinnare, effektivare innovation med AI och hur man arbetar med en begränsad patentportföljsbudget. Vi tog ett snack med Ola inför konferensen där han bland annat berättar hur generativa AI system kan skapa en patentportfölj på ett sätt som inte tidigare var möjligt för mellanstora bolag.  

Kan du berätta lite om dig själv och FlatFrog?

Flatfrog är för många svenskar ett relativt okänt bolag, men vi har lyckats revolutionera marknaden för stora interaktiva skärmar och har idag ett antal av världens största bolag som våra kunder, däribland Samsung och Dell. Flatfrog ligger alltid i framkant och om ett par veckor kommer vi återigen revolutionera marknaden för hybridarbete då vi lanserar en helt ny produktkategori på InfoComm i USA.

Jag grundade Flatfrog tillsammans med Christer Fåhraeus 2007 och arbetar som CTO på bolaget sedan många år tillbaka. I mitt arbete som CTO har jag haft ansvar för att bygga upp Flatfrogs patentportfölj och har köpt in ungefär 200 patent genom årens lopp. Jag har även varit i uppfinnarrollen ett flertal gånger och står på drygt 40 patentfamiljer.

Vad kommer du att prata om på Patentdagen 2023?

På Patentdagen kommer jag berätta om Flatfrogs sätt att använda generativa AI system för att kunna skapa en patentportfölj på ett sätt som inte tidigare var möjligt för ett mellanstort bolag. Som ett exempel skapade vi den senaste veckan ett patentskydd för vår nya produkt på bara ett fåtal dagar.

Vad är viktigt att tänka på när man har en mindre budget för sin patentportfölj?

Historiskt sett har det varit viktigt att fokusera på patent som verkligen täcker nyckelfunktioner i produkterna man levererar. Flatfrog har gjort detta på ett effektivt sätt och har idag en patentportfölj, och licensieringsintäktsström, som täcker i stort sett hela den interaktiva skärmmarknaden. I och med AI:s frammarsch har detta ändrats och vi kan patentera på ett sätt som tidigare enbart var möjligt för större företag.

Hur tror du att AI kommer att påverka innovation och patent?

AI kommer att revolutionera hur innovation och patentering går till. De verktyg som nu är under utveckling kommer omkullkasta den nuvarande ordningen och de som inte anammar den nya tekniken kommer inte att överleva.

Vilka risker finns med AI kopplat till patent?

Jag tror den största risken med AI är för de som är för sena att anpassa sig till den nya världsordningen. Många av dagens bolag kommer inte klara omställningen och kommer därmed inte att överleva. Detta gäller AI generellt men i synnerhet inom affärsområden där generativ AI har stor inverkan, såsom innovations- och patentindustrin.

Vad hoppas du på att deltagarna tar med sig efter din presentation?

Jag hoppas alla kommer att förstå hur revolutionerande generativ AI kommer att vara för innovations- och patentindustrin och att fler svenska företag följer Flatfrogs exempel och tar till sig den nya tekniken istället för att försöka fortsätta jobba vidare i nuvarande hjulspår.

Är det någon annan talare eller programpunkt du är nyfiken på?

 Att få höra Bengt Lindoff, Sveriges meste uppfinnare, tala är något som jag ser fram emot.