Bekräftade talare Patentdagen 2020 – talarlistan uppdateras löpande