Stödjer patentarbetet er patentstrategi?

Patent har ett stort kommersiellt och strategiskt värde för utvecklingsintensiva företag. På Patentdagen 2016 den 22 september kommer du att få lyssna till hur världsledande företag som Ericsson, Electrolux, ABB och Toyota Material Handling (BT Products) bedriver sitt patentarbete. Du får möta företag som har skapat stora värden genom att offensivt arbeta med att säkerställa att patentarbetet stödjer företagets affärsstrategi och på så sätt kunna kommersialisera patent och bygga lönsamma patentportföljer.

Vi är också glada att ha med Alexander Ramsay, Justitiedepartementet, och Susanne Ås Sivborg, PRV. Alexander Ramsay kommer att berätta om den nya enhetliga patentdomstolen och vad det enhetliga patentskyddet innebär. I en paneldiskussion ger Susanne Ås Sivborg, PRV, Fredrik Egrelius, Ericsson, och Hanns Hallesius, Electrolux, sin syn på förändringarna.

Ett annat intressant inslag blir en paneldiskussion med företrädare för några av landets främsta dataspelsbolag. Hur arbetar de med sina rättigheter? Hur är det att verka på en global digital konsumentmarknad? Paneldiskussionen leds av Per Strömbäck, Dataspelsföretagen.

Ur programmet:

• Det enhetliga patentskyddet – vad innebär det?
• Strategic development at Ericsson by focus on IPR licensing
• Så säkerställer Electrolux att patentarbetet stödjer företagets affärsstrategi
• Toyota Material Handlings patentstrategi
• ABB:s syn på patentkvalitet och dess påverkan på licensiering

Programmet är under arbete men du kan se hela programmet på http://patentdagen.se/arets-program/ när det är färdigställt.

Varmt välkommen!

Mathias Loqvist                      Ruth Sylwan
Groth & Co                              Insight Events Sweden