Programmet för Patentdagen 2020 är färdigt!

Att hantera patentfrågor blir allt mer komplext – att applicera ett strategiskt synsätt och samtidigt ligga i framkant blir allt viktigare. Under Patentdagen kommer vi få höra hur storföretag och startups arbetar både strategiskt och operativt med dessa frågor. Dessutom får vi expertutlåtanden från akademin, myndighet och konsulter.

Vi kommer att få höra två praktikfall från Swedish Match och DeLaval om hur de anpassat sitt patentarbete efter nya förutsättningar.

Patentdagen inleds med att Alexander Ramsay berättar om hur UPC går vidare efter Brexit och hur det viktiga domslutet i Tyskland påverkar UPC:s framtida arbete.

Vi kommer också få en inblick i hur omvärlden och aktiemarknaden värderar IP. David Andersson och Fredrik Tell kommer under rubriken Vad är IP värt förklara närmare hur det ser ut.

En annan viktig fråga är dragkampen mellan att skaffa patent och nå ut på marknaden snabbt – det kommer bland annat Stefan Larsson-Masterstråle från Maston att tala om.

Det i särklass mest aktiva svenska företaget i fråga om patentansökningar är Ericsson. Därifrån kommer Peter Ericsson-Nestler och förklarar Open Standards and FRAND Licensing.

Dessutom träffar vi Tove Weigel från SKF som under sin programpunkt ställer oss inför kanske välbehövliga filosofiska frågor angående hur vi ser på innovationer, patent och deras roll för såväl företag som uppfinnare i framtiden.

Dagen avslutas med att Niklas Bergh ger sin syn på kommunikation och kreativitet – för att stimulera nytänkande och skapa en innovationsrik miljö.

Varmt välkommen till Patentdagen 2020!

Läs programmet och boka din plats!

Hämta broschyren här