Patentdagen äger rum den 4 november 2020

Patentdagen har de senaste åren arrangerats under slutet av september. Men årets dag kommer äga rum onsdag 4 november. Vi väljer att senarelägga konferensen något i år med förhoppning av att den pågående coronakrisen ska påverka Patentdagen så lite som möjligt.

Vi hoppas vi får träffa dig i november!