Patentdagen 2021 – Affärsstrategisk hantering av IP-tvister – Talarintervju med Hanns Hallesius

Hur säkerställer man en stark förhandlingsposition och hur hanterar man olika av motparter och situationer i olika länder? I spår 2 Juridik och tvister på Patentdagen 2021 har vi det stora nöjet att få lyssna till Hanns Hallesius från Hallesius Consulting. Hanns har en lång erfarenhet av att arbeta i patentvärlden och kommer bla att prata om de aktiviteter och affärsöverväganden som pågår inom ett företag som befinner sig i en IP tvist. Vi tog tillfället i akt och ställde några frågor till honom inför konferensen.

Kan du presentera dig själv och vad du kommer att prata om på Patentdagen?

Efter 25 år i IP världen, varav drygt 20 år med fokus på management och strategifrågor tog jag i början på förra året steget till att bli är oberoende rådgivare med egen verksamhet. I den rollen hjälper jag företag, byråer och tjänsteleverantörer samt investerare med management och strategifrågor inom IP. Det blir en ganska bred palett av olika perspektiv, men ett fokusområde just nu är IP utbildningar med stort inslag av E-learning.

På Patentdagen ska jag prata om de aktiviteter och affärsöverväganden som pågår inom ett företag som befinner sig i en IP tvist. Hur kan man se till att tvisten och olika beslut gällande den blir väl förankrad i affärsverksamheten? Hur kan man säkerställa att man får den input som behövs för att hantera tvisten på bästa sätt? Således blir det inte så mycket om det som händer i själva domstolssalen, utan snarare det interna arbetet före och efter.

Vad är särskilt viktigt att tänka på inför en förhandling?

Det finns förstås många saker att tänka på inför en förhandling med en motpart, inte minst att förstå vad man vill åstadkomma och vad man vill undvika. Ett perspektiv jag ibland ser missas eller underskattas är förståelsen av motparten. Vad har de för behov och agenda? Vilka risker och möjligheter ligger i vågskålen för dem?

Riktar man frågan specifikt mot en förhandling i en domstol, så skulle jag nog betona vikten av vara väl förberedd – ”expect the unexpected”. Försök att tänka igenom och förbered svar på så många scenarier som möjligt. Det blir ofta fokus på något annat än det man i förväg trott och förberett sig mest för, och då är det enklare att fatta kloka snabba beslut om sådant man redan funderat igenom.

Vilka är utmaningarna när det gäller tvister i andra länder?

Det är alltid väldigt viktigt att få tag på bra rådgivare. Dessa måste både vara skickliga i sin jurisdiktion, men också ha god förmåga att förstå den egna landets praxis i relation till praxis andra länder. En av de stora utmaningarna är att förklara specifika förhållanden i en ”ovan” jurisdiktion för de interna intressenter som berörda. Det kan också vara svårt att värdera bedömningar av rådgivare som man inte har regelbunden kontakt med. Det är ibland viktigt att få alla intressenter runt samma bord för att undvika att beslutskedjor blir någon slags ”visklek”.

Har du något tips gällande val av strategi under en tvist?  

Ojojoj, det var en ganska stor och komplex fråga. Det är jättesvårt att ge generella råd kring specifika strategival. Som jag ser det är syftet med en domstolstvist nästan alltid att förbättra förhandlingspositionen för att kunna nå en mer fördelaktig förlikning än vad som är möjligt i nuläget.

Det finns många parametrar att ta i beaktande. Vem är motparten? Seriös konkurrent som man kommer att möta fler gånger, eller opportunistisk plagiatör som man kan hoppas man aldrig ser mer? Stor eller liten påverkan på affärerna? Är tvisten en självständig fråga, eller bara ett av flera ”slagfält” i ett större ”krig”? Och så förstås – hur stark eller svag är den legala situationen? Jag ska försöka ge några tips om hur olika parametrar som dessa påverkar val av strategi på Patentdagen.

Men några generella tips kan jag nog ge:

Vik inte ner dig för enkelt! Det finns nästan alltid fler möjligheter än vad som syns ”på ytan”.

Se även ”bredvid” tvisten och ha alltid hela företagets långsiktigt bästa för ögonen!

Finns det någon annan talare eller case du är nyfiken på i programmet?

Jag tycker det ser ut som att ni har fått ihop ett jätteintressant program, spännande ämnen och bra talare. Det lite tråkiga svaret är allt verkar intressant!

Sen tycker jag alltid det är lite extra intressant att se hur större och snabbväxande företag hanterar och organiserar sin IP verksamhet. Varje situation och resa är ju i någon mån unik. Därför ser jag nog lite extra fram emot att lyssna på ABB, Ericsson och Northvolt.

Vad hoppas du att deltagarna ska ta med sig när de har lyssnat på dig?

Jag hoppas kunna ge deltagarna lite inblickar i olika strategiska vägval och aktiviteter i företag kopplat till en IP tvist. Kanske kan jag ge lite nya perspektiv på tvistefrågor, och förhoppningsvis får de med sig några tips de kan applicera i sin vardag.