Patentdagen 2019 – Talarintervju med Katja Lindvall, Moving Floor

Katja Lindvall är Vice President på Moving Floor och aktuell som talare på Patentdagen 2019 med sin programpunkt ”IP arbete i ett mindre innovationsbolag – ’Gå från ko till gris’”. Vi fick möjligheten att ställa några frågor till Katja inför konferensen och hennes svar hittar du nedan.

Vad är Moving Floor och hur ser er affärsidé ut?

Moving Floor Concept är en miljötekniklösning utvecklat för lantbruksbranschen. Vi tillverkar och säljer hårdvarumoduler som gör automatiskt rent för djuren med syfte att öka hygienen och på så vis minska antibiotikaanvändning. Våra produkter hjälper lantbrukarna att minska klimatavtrycket och samtidigt öka lönsamheten. Våra patenterade produkter med hårdvara/mjukvarulösningar säljs till lantbruksföretag i Europa och Kina. Produkterna byggs av standardkomponenter från underleverantörer, dessa packas i platta paket och modulerna monteras av kund.

Hur är det att etablera sig i Kina?

Att arbeta mot Kina är både mycket givande och utmanade upplever vi. Det är en spännande marknad med enorma möjligheter och tajmingen för vår teknologi är just nu mycket god. Då varannan gris i världen finns i Kina är det en självklarhet för oss att satsa där. Det är inget enkelt arbete och vi ser långsiktigt på denna etablering. Vi har utvecklat en särskild IP-strategi för just den kinesiska marknaden.

Vilka är utmaningarna att som utländsk aktörer slå sig in på den marknaden?

Språkbarriärer och kulturella skillnader är definitivt utmaningar som vi upplever.

Vad bör bolag tänka på när man vill gå ifrån idé till en kommersialiseringsfas och bli internationella?

Idag kan man tänka bort geografi på ett helt annat sätt på grund av globalisering, det vill säga man måste inte börja med hemmamarknad och närliggande marknader. Viktigt är att se var den verkliga efterfrågan och betalningsviljan hos potentiella kunder finns. Tajmingfrågan är avgörande för om försäljningen tar fart. Klassiskt sett tar det ofta mycket längre tid och kostar mer än budgeterat så när marknaden väljs gäller det att ha en finansieringsplan som tillåter en långsiktig satsning. Utveckla ditt erbjudande nära kunden och se till att vara ute mycket på ”fältet”. Det gäller att förstå kunden på dess marknad. I vårt fall är våra ”USP” olika för olika delar i världen, därav gäller det att veta vad man ska lyfta fram i sitt erbjudande.

Vilka utmaningar ser du framför dig för arbetet kring patentfrågor?

Vi önskar bredda vår patentportfölj och däri ligger såklart utmaningar att kunna ta fram nya smarta lösningar med god uppfinningshöjd.

Finns det någon annan talare eller case du är nyfiken på i programmet?

Sara Karlgren från Volvo Group ska bli intressant att lyssna på.

Vad hoppas du att deltagarna ska ta med sig när de har lyssnat på dig?

Vår innovation är ett klassiskt fall där man velat lösa ett problem i vardagen och således har innovationsprocessen varit helt behovsdriven. Vi är ett litet SME-företag med stora globala visioner, vi hoppas kunna inspirera andra att gå från idé till kommersialisering av patenterad teknologi.