Patentdagen 2019 – Intervju med Carl Josefsson, Boards of Appeal

På Patentdagen 2019 är vi mycket stolta över att kunna presentera Carl Josefsson i talarlistan. Carl är President på EPO – Boards of Appeal och kommer under sin talarpunkt att berätta om senaste nytt från EPO:s besvärskamrar. Inför konferensen fick vi möjligheten att skjuta iväg fem snabba frågor till honom och svaren hittar du nedan.

Vad kommer ditt pass på Patentdagen att handla om?

Senaste nytt från EPO:s besvärskamrar – pågående förändringar och resultat så här långt.

Vilka utmaningar ser du framför dig kring EPO:s besvärskammare?

Att med fortsatt fokus på högsta kvalitet i våra avgöranden förkorta handläggningstiderna och minska målbalansen. Leva upp till användarnas krav och förväntningar på den dömande och sista instansen över beviljandet av europeiska patent.

Hur ser arbetet ut framöver?

Vi är på väg att genomföra en viktig reform av våra förvaranderegler (Rules of Procedure) och utvecklar vårt kvalitetsarbete med inriktning på hur vi skriver våra avgöranden.

I förordet till årsrapporten 2017 skrev du att inom en femårsperiod var målet att 90 procent av fallen ska vara avklarade inom 30 månader och antalet mål ska minskas från 9.000 till under 7.000. Hur har det gått än så länge?

Vi har snabbt har blivit mycket effektivare och ökar också vår kapacitet, dvs antalet tekniska ledamöter. Men utmaningarna är stora. Antalet inkommande mål ökar stadigt och målbalansen växer fortfarande. Men vi är på god väg att vända trenden och nå våra mål.

Vad hoppas du deltagarna ska ta med sig efter din föreläsning?

Få svar på aktuella frågor och en god bild av besvärskamrarna.