Patentdagen 2018 – Intervju med Johan Thiel, MIPS

Innovativa hjälmföretaget MIPS utvecklar hjälmskydd. Bolaget är sprunget ur forskning som påbörjades 1995 vid Karolinska Institutet i Stockholm. Förra året börsnoterades bolaget och mer än 5 miljoner enheter har hittills sålts. VD Johan Thiel kommer under sin programpunkt Från innovation till kommersiell succé berätta om resan från en doktorsavhandling inom biomekaniken och ett litet källarbolag till börsen och internationell marknad. Vi fick tillfälle att ställa ett par frågor till honom inför konferensen i september.

Vad kommer du berätta om på Patentdagen?

Hur vi utifrån ett forskningsresultat och en frustrerad hjärnkirurg har hittat lösningar på hur man skyddar hjärna bättre och hur vi tagit vår produkt och gjort den kommersiellt gångbar. I resan har IP blivit en allt viktigare del och under resans gång har vi utvecklats till att inte bara hittat en lösning för att skydda hjärnan utan även att skydda vår ide på global basis.

Vad bör bolag tänka på när man vill gå ifrån idé till en kommersialiseringsfas och bli internationella?

Framför allt lära sig och sätt sig in i de legala situationerna som finns i olika marknader. Att man tar reda på vad som gäller på en ny marknad och hur man kan manövrera samt föra sig. Även det produktansvarsperspektiv som man har är viktigt att tänka på. Annan lag kan gälla och det kan även gälla till exempel det it-skydd man har. Så man bör tänka globalt från början så långt det går för att möjliggöra en internationell process.

Ni har avslutat tre legala processer under våren, hur tänker ni kring intrång och processer?

Självklart försöker vi undvika domstol, det är inget självändamål att inleda en legal process, utan skall snarare ses som en sista utväg. Det är bättre att hitta en väg fram tillsammans. Men vi är tydliga med vårt patentskydd och vi tar en aktiv dialog när vi vill skydda oss

Har du några tips?

Att man agerar tydligt och tidigt. Istället för att vänta och se. Blir man utmanad och ser en risk så är det bättre att ta kontakten tidigt och agera snabbt. Det är alltid en bättre lösning för sen kanske det inte finns en chans att agera och det kan bli en kostsam och långdragen process.

Almi investerade tidigt i ert bolag. Hur viktigt var det för er?

Då, när vi var små och behövde hjälp var det väldigt nödvändigt. Vi hade en bra konstellation av investerare och en styrelse som hjälpte oss på vår inledande resa. Att Almi kom in var viktigt för att överleva.

Vad ska man tänka på i kontakt med Almi eller andra investerare?

Gå in med öppna kort, var tydlig och ärlig samt beskriv din affärsmodell och logik enkelt och tydligt för att få en bra förståelse hos investeraren.

Hur är kontakten med investerar, har man ofta olika syn på till exempel värdering?

Det är viktigt att gå in med rätt inställning, är man för optimistiskt är det lätt att hamna fel och man får en skev bild. Som grundare måste man inse att det är nödvändigt att lätta på locket och vill man ha hjälp måste man förstå att med inget bevis och endast en affärsplan har man mycket kvar att bevisa. Värderingen blir också därefter och då är man tillbaka till att vara rak och ärlig i diskussionen med investerare om affärsplanen. Det är bättre att ha en mindre andel i ett stort bolag än tvärtom.

Ni börsnoterades förra året, vad har det betytt?

Det blir en omställning, hur man kommunicerar och vi har ett regelverk att följa. Det krävs andra rutiner hur man hanterar information och spridning. Vi försöker behålla vår entreprenöriella ådra i företaget medan jag och CFO tar kontakten med den ”yttre” världen. Börsnoteringen driver oss till en mer professionell nivå.