Patentdagen 2018 – Intervju med Ingvar Sylegård, Perstorp Group

Ingvar Sylegård arbetar som VP Intellectual Property på Perstorp Group och är aktuellt som talare på Patentdagen 2018. Han kommer med sin programpunkt Business driven IP – The many dimensions of patents att förklara värdekedjan och skapa en förståelse för drivkrafterna på marknaden. Ingvar kommer dessutom att prata om vilken roll IP har kopplat till Investor Relations. Vi fick tillfälle att ställa ett par frågor till honom inför konferensen och svaren hittar du nedan.

Vad kommer ditt pass på Patentdagen att handla om?
Mitt pass kommer att handla om att se patentvärlden och patentvärden från olika vinklar och de utmaningar och möjligheter detta ger.

Vilka utmaningar ser du framför dig för arbetet kring patentfrågor?
Att bibehålla en god kommunikation mellan olika funktioner i företaget i en värld där informationsmängden ständigt ökar.

Hur tror du skyddet mot patentintrång kommer att utvecklas?
Jag tror att vi går mot mer centraliserade domstolar med ökad IP kompetens, något jag varmt välkomnar. Jag har vid ett antal tillfällen haft intrångsmål inför domstolar där domarna haft en minst sagt luddig uppfattning om vad ett patent är. Jag tror också att polismyndigheter tillsammans med tull skärper upp sina möjligheter att utreda intrångsärenden, -men också att fler ärenden kommer göras upp i godo utanför domstol.

Vad är viktigt att tänka på i samspelet mellan övriga funktioner i bolaget vid tex produktutveckling?
Det är viktigt att alla funktioner i bolaget är med på tåget tidigt för att nå framgång i lansering av dess innovationer. Man måste börja med insikt i hur den tilltänkta kundkretsen ser ut, säljfunktioner måste förstå, och tro på, produkten samt utarbeta en marknadsföringsstrategi, inköp måste säkra upp råvaruförsörjning, produktion måste kvalitetssäkra processer, SHE har att säkra miljö- och hälsoaspekter, eventuellt göra livscykelanalys och så vidare. R&D har en central roll i att samordna alla dessa aktiviteter. Bryts någon länk i denna kedja är risken också stor att man misslyckas. Inom de flesta av alla dessa olika discipliner kan patenterbara uppfinningar, men även goda säljargument uppstå. En god kommunikation är alltså central.

Vilken roll har IP kopplat till Investor Relations?
Det är lite olika beroende på var i utvecklingsfasen ett företag befinner sig. Ett uppstartsbolag har enbart sina framtidsplaner att luta sig mot. En investerare vill säkra möjligheterna att åtminstone få tillbaka investerat kapital. Det som måste säkras upp är då att effektivt hindra att någon tredje part ”stjäl” uppstartsbolagets idé. Patent blir då en sorts försäkring. I mer etablerade företag bör IP-portföljen ändå på något sätt avspegla den långsiktiga affärsstrategin. Detta blir extra viktigt vid ägarbyte.

Är du nyfiken på någon annan talare på Patentdagen?
Siduri Poli kommer att tala om ett ämne som intresserar mig mycket, nämligen digital affärsutveckling.