Patentdagen 2018 – Intervju med Charlotta Ljungdahl, Air Liquide Group

Vi är väldigt nyfikna på att få lyssna till Charlotta Ljungdahl på Patentdagen 2018! Hon arbetar som Vice President Group IP på Air Liquide Group och kommer att prata om hur de arbetar globalt med sina IP-tillgångar. Charlotta ställde upp på en intervju inför konferensen för att berätta om hur de arbetar med att fånga upp idéer, hur man organiserar sig och vilka utmaningar hon ser framför sig.

Vad kommer ditt pass på Patentdagen att handla om?
Det kommer att handla om vår organisation, ett globalt internt IP-team. Hur vi jobbar tillsammans mellan IP-experter och med våra interna och externa partners på innovations- och affärssidan.

Hur arbetar ni med att fånga idéer och innovationer?
Vårt patent-team är väldigt flexibelt och våra patentombud spenderar mycket tid bland FoU- och affärsutvecklingsavdelningarna för att prata om patent, men även för att ge stöd och utbildning. Detta är något som är väldigt viktigt för att kunna ge support till uppfinnarna, speciellt åt dem som inte är vana vid  att arbeta med oss. Vi har även ett centralt rapporteringssystem för uppfinnare som har lanserats globalt. Dessutom är vi väldigt stolta över vårt globala bonussystem för uppfinnare som både ger dem uppmärksamhet och kompensation varje år.

I större organisationer är det viktigt att nå ledningen på ett enkelt och smidigt sätt. Hur arbetar ni för att skapa en organisation för att göra detta?
I min position som globalt ansvarig för IP har jag förmånen att få rapportera till medlemmarna av vår exekutiva kommitté som ansvarar för företagets alla utvecklingsaktiviteter plus ett par olika affärsmässiga aktiviteter. Efter att vi implementerade en ”Innovation Division” med en gemensam ”Champion” har vi kunnat bryta många barriärer genom att effektivisera processer och beslutsvägar.

Du sitter i Paris och har arbetat utomlands under lång tid – när du tittar på Sverige utifrån – hur tycker du vi står oss internationellt med vårt arbete inom immaterialrätt?
Jag arbetade länge i USA och där hörde man inte mycket om Sverige – eller om Europa över huvud taget! Nu när jag är i Paris kan jag konstatera, precis som i så många andra ämnen, att Sverige har ett gott rykte som en välbalanserad och konstruktiv ‘player’ som är värd en central plats vid bordet. Titta bara på hur involverade Sverige är i UPC!

Vilka utmaningar ser du framför dig med arbetet kring patentfrågor?
Det finns ju många oroväckande utmaningar på makronivå, men om jag tänker på en mer daglig utmaning så handlar det om vad man kan göra i det dagliga arbetet för att förbättra kunskap runt immaterialrätt, speciellt patent. Mitt företag arbetar med många startups och små samt medelstora företag som ofta, rätt eller fel, ser större företag som tuffa förhandlare som inte vill tumma på sina regler. Patent får ett dåligt rykte delvis på grund av denna upplevda obalans mellan den stora och den lilla spelaren. Om ojämlikheten faktiskt existerar eller inte beror på varje situation, men det vi experter kan göra är att förenkla och förklara frågor kring immaterialrätt. Vi kan också stödja våra innovationspartners på många olika sätt utan att skapa intressekonflikter. Vi spenderar mycket tid på att prata om denna typ av problem i Air Liquide – hur vi kan implementera enklare regler och vara mer ‘generösa’ och ändå se till att företaget får det vi vill ha från samarbetet.

Är du nyfiken på någon annan talare på Patentdagen?
Jag tycker programmet ser jättebra ut – det är första gången som jag medverkar i ett helsvenskt konferensprogram och jag ser fram emot att ta del av olika svenskbaserade perspektiv!