Dagens affärer utspelar sig i en tid av snabbt tilltagande teknisk utveckling och globalisering. Det ställer nya krav på dig som arbetar med patentfrågor. Övervägda val för att din patentstrategi ska få avkastning behövs. Likaså behövs jämförelse av fördelar i patentlagstiftning mellan olika länder och världsdelar. För dig som arbetar för ett storbolag är skapande av gränssnitt och samarbetsformer för potentiella partnerskap, där patent är aktuellt, nödvändiga. Kommer du från ett start up-företag är det kritiskt att fundera på hur du ska expandera från Sverige och gå globalt direkt. En tydlig bild av värdet av din patentportfölj och en strategi för att skapa avkastning på den ger dig de bästa förutsättningarna.

Du får allt detta under en dag och ett tak på Patentdagen. I år firar i också 20-årsjubileum!

Du får bland annat ta del av en expertföreläsning om den nya patentlagen i USA, och få strategier och tips för att uttnyttja den på rätt sätt. Dessutom kommer det finnas ett fördjupningspass med key notes  från Birch, Stewart, Kolasch & Birch (BSKB) i strategier och hands-on-tips för drafting, prosecution och post-grant review.

Dagen kommer även att bjuda på case-presentationer och paneldiskussioner kring framgångsrika samarbetsformer mellan start up och storbolag. Vilket är den optimala formen för väl fungerande samarbeten och avtal? Mot slutet av dagen deltar du i värdefulla rundabordsdiskussioner med dina branschkolleger kring frågeställningar om patentets värde i den nya marknad vi befinner oss i.

Varmt välkommen att göra oss sällskap på Patentdagen onsdagen den 16 september på Nalen i Stockholm!

Groth & Co och Talentum Events