SÄTT RÄTT VÄRDE PÅ HJÄRNANS KAPITAL

9 april 2014, Bonnier Conference Center, Stockholm

Välkommen  till årets viktigaste mötesplats för dig som vill inspireras av hur  företag bygger värde och skapar nya affärer genom rätt patentstrategi.  Vi lyfter betydelsen och värdet av varumärken och patent och kopplar det  till innovation och framgångsrika affärer.

Dagen består av två  delar. 

På förmiddagen djupdyker vi i de viktigaste patentfrågorna just  nu. Programmet speglar de största utmaningarna för patentintensiva  företag i dag och framöver. Du möter de främsta experterna på området  som delar med sig av sina erfarenheter av att skapa och underhålla  framgångsrika patentstrategier.

På eftermiddagen bjuder vi in en  bredare publik och belyser patentfrågan ur ett vidgat affärsfokus. Vi  ger en inblick i alternativa lösningar som skapar värde, attraherar  kapital och leder till nya affärsmöjligheter. Hur jobbar de mest  spännande uppstickarbolagen, gränsöverskridarna och innovatörerna i det  nya näringslivet med patent?

Årets Patentdagen äger rum i samarbete med Veckans Affärer