IP för en hållbar framtid

Stina Sjögren Paulsson arbetar som Senior Vice President Group IP på Stora Enso och är aktuell som talare på Patentdagen 2022. Hon kommer bla att berätta om transformation byggt på innovation inom förnybara material samt IP-funktionens roll i ett företag med diversifierad och växande innovationsportfölj. Hon kommer även att prata om utmaningar i relation till kunder och leverantörer för ett B2B-bolag. Vi passade på att ställa några frågor till Stina inför konferensen och hon berättade bla vad deltagarna kan förvänta sig av hennes presentation. 

Berätta lite kort om dig och Stora Enso?

Jag började min bana i patentbranschen som granskare på PRV för 27 år sedan. Efter många år som European Patent Attorney och Patentchef på Scania och en kortare sejour på Electrolux är jag nu SVP Group IP på Stora Enso. Stora Enso är ett finsk/svenskt bolag som utvecklar och producerar förnybara lösningar baserade på trä och biomassa för en mängd olika branscher och användningsområden runtom i världen.  Vårt mål är att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag ska kunna tillverkas av träd i morgon. 

Vad kan deltagarna förväntas sig få lyssna på under din presentation? 

De får höra hur en IP-avdelning på ett större bolag med en tydlig hållbarhetsagenda jobbar och är organiserade. Vidare vilka typer av IP-relaterade samarbeten vi har och lite om några av de utmaningar vi ställs inför i dessa samarbeten. Självklart vill jag också ge åhörarna en bild av företaget och vår innovationsagenda.

Vilken roll har IP-avdelningen i en stor koncern där en stor transformation sker mot en hållbar framtid?

IP-avdelningen har en viktig roll i denna transformation. När vi kliver in i nya och kanske outforskade områden behöver vi både jobba aktivt med ”freedom to operate”-analyser, samtidigt som vi skyddar våra egna innovationer med de immaterialrättsliga skydd som står till buds. Vi stöttar även med att få till bra avtal och vid behov licenslösningar på plats. Då projekten kan pågå under lång tid gäller det att ha en nära dialog och samarbete med forskarna och ”business” för att veta när vi ska gasa och bromsa, för att stötta framtida affärer på bästa sätt.

Vad är viktigt att tänka på i samspelet mellan övriga funktioner i bolaget? 

Det är viktigt att ha en öppen dialog mellan IP-avdelningen och övriga funktioner, såsom forskningen och affärssidan. För att uppnå bästa resultat behöver man respektera och ta vara på olika funktioners kompetens och input. Vi som jobbar med patent och övrig IP behöver också tänka på hur vi kommunicerar på ett bra sätt så övriga funktioner förstår. Det är ju ganska lätt att falla in i ”patent-lingo” av gammal vana.