Intervju med Erik Wiss, patentchef, TMHMS AB

Vilken är din nuvarande befattning och roll på Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB (TMHS) ?

Jag är Patentchef och svarar för all patent- och designärendehantering.

Hur kom det sig att du började arbeta med patentfrågor?

Från början därför att PRV lockade med bra anställningsvillkor då jag började där 1995. Speciellt lockades jag av möjligheten att kunna använda min franska och att få läsa tyska på arbetstid.

Vad lägger du tiden på när du inte arbetar med  patentfrågor på TMHMS AB?

Familjen och huset

Vilka ser du som de mest utmanande frågorna inom patentområdet?

Att synliggöra vinsterna med en patentportfölj till skillnad från de så uppenbara kostnaderna.

Vad gör ni på TMHMS AB under det närmaste året för att ställa om er till framtidens krav och utmaningar?

Vi intensifierar samarbetet inom koncernen Toyota Material Handling.

Är det något särskilt ämne som du vill se diskuteras på Patentdagen i september?

Ja naturligtvis vad som händer med EU-patentet nu efter Brexit.

Finns det något företag som du tycker ligger i framkant inom patentområdet?

Ericsson