Digitaliseringens inverkan på ett industriellt företags IP-strategi

Michelle Fransson och Marta Sadriu arbetar som Intellectual Property Managers inom det globala IP Management Teamet på ASSA ABLOY. Under deras programpunkt på Patentdagen 2022 kommer de att fokusera på digitaliseringens inverkan på ett företags IP-strategi och hantering av immateriella tillgångar för att stötta den övergripande affärsstrategin. Vi fick en pratstund med Michelle och Marta där de berättar vad deltagarna kan ta med sig av deras presentation, hur digitaliseringen påverkar ett traditionellt företag som ASSA ABLOY och vad man ska tänka på i samspelet mellan övriga funktioner i bolaget.

Berätta lite kort om er själva och ASSA ABLOY?

ASSA ABLOY är ett världsledande bolag inom accesslösningar med 51 000 anställda i mer än 70 länder. Vi erbjuder ett komplett sortiment av innovativa accesslösningar med mekaniska och elektromekaniska lås, cylindrar, nycklar, taggar, säkerhetsdörrar, identifieringsprodukter och automatiska entréer, som levereras av våra fem divisioner.

Vi, Michelle och Marta, arbetar som Intellectual Property Managers inom det globala IP Management Teamet, vilket innebär att vi arbetar med patentportföljshantering samt andra projekt relaterade till immaterialrätts- och affärsstrategi. Under våren 2021 utförde vi ett examensarbete på ASSA ABLOY inom området data as an intellectual asset, där vi tog fram ett ramverk som kartlägger hur data kan användas och hanteras som en intellektuell tillgång. Sedan dess har vi fortsatt arbetet med att utveckla och implementera ramverket inom företaget, samt påbörjat utvecklingen av ett ramverk som innefattar alla intellektuella tillgångar inom företaget.

Vad ska ni prata om på Patentdagen? 

Fokuset i vår presentation kommer att utgöras av digitaliseringens inverkan på ett företags IP-strategi och hantering av immateriella tillgångar för att stötta den övergripande affärsstrategin. Industriella bolag vars kärna kretsar kring fysiska och tekniskt avancerande produkter tenderar att fokusera på och hantera teknologin som den allra viktigaste tillgången inom bolaget. Digitaliseringens inverkan på marknads- och konkurrenssituationen är dock är ett faktum. I och med detta har andra immateriella tillgångar – så som data och kunskap – blivit allt viktigare för att säkerställa en hållbar konkurrenskraft och stark position på marknaden. För att lyckas med hanteringen av dessa ”nya” tillgångar krävs verktyg, såsom ramverk, som kan underlätta identifiering, kategorisering och hantering av företagets värdeskapande immateriella tillgångar. Vi kommer därmed lyfta hur vi har arbetat för att anpassa våra arbetssätt och vårt fokus, samt de ramverk som har haft betydelse för detta arbete. 

Rubriken på er presentation är ”Industrial Company Undergoing Digital Transformation”. Hur påverkar digitaliseringen ert område och arbete? Vilka är de stora utmaningar ni ser framför er kring arbetet med patentfrågor/immaterialrättsfrågor?  

För industriella företag vars rötter är i fysiska produkter innebär digitaliseringen att andra immateriella tillgångar får allt större betydelse för bolagets värdeskapande. Därmed krävs att vi breddar vårt fokus för att kunna identifiera och lära oss hantera de nya tillgångar som uppstår i och med digitaliseringen. Vi har sett att data och kunskap får en allt större betydelse, och för oss inom IP innebär det att vi behöver anpassa vårt arbete för att hantera och skydda dessa tillgångar, samt säkerställa fortsatta möjligheter att skapa värde från dem.

Vad är viktigt att tänka på i samspelet mellan övriga funktioner i bolaget?

Kommunikation är A och O – det är viktigt att alla talar samma språk så att vi bättre kan förstå varandra och ta vara på essentiella tillgångar inom företaget. Med hjälp av ramverk kan företaget etablera gemensamma vokabulär, vilket kan underlätta för företaget att bättre förstå sina tillgångar och skapa värde från dem. I detta arbete ingår även att integrera IP-strategin med den övergripande affärsstrategin, så att dessa stöttar och kompletterar varandra.

Finns det någon annan talare eller case ni är nyfiken på i programmet?

Alla ämnen och talare låter väldigt intressanta, men några vi är framförallt nyfikna på att höra är Spotify, Stora Enso och MIPS presentationer om deras respektive IP-strategier.

Vad hoppas ni att deltagarna ska ta med sig när de har lyssnat på er?

Vi hoppas kunna ge lyssnarna inspiration samt en tankeställare kring hur digitaliseringen kan komma att påverka värdeskapandet från immateriella tillgångar och möjligheterna att ta vara på detta. Genom att bjuda på en inblick i vår resa, vill vi inspirera till nya tankesätt och perspektiv. Vad är det som faktiskt skapar värde i företaget – och fokuserar vi på det tillräckligt mycket?